PRIHLÁSIŤ SA

Automatizácia marketingu na profesionálnej úrovni

Cielené a zisk generujúce kampane založené na aktuálnej databázi zákazníkov.

  Konzultácia Vyskúšajte zadarmo  

Jednoduché filtre, cielené zasielanie správ

Zbierajte záujemcov na svojich webových stránkach pomocou webových formulárov. Vytvorte filtre založené na akýchkoľvek informáciách dostupných v systéme MiniCRM. Jednoduché zahájenie newsletterov a SMS kampaní pre segmentáciu záujemcov a zákazníkov, zobrazenie podrobných štatistík.Cielené rozposielanie správ

Nastavte filtre a vyfiltrujte svojich záujemcov a zákazníkov do skupín na základe akejkoľvek informácie dostupnej v MiniCRM. Následne podľa týchto filtrov zacieľte svoj marketing.

Posielajte masové SMS a emailové správy okamžite alebo vo vopred definovanom čase. Vytvorte alternatívne verzie šablón správ a vyskúšajte A/B test. MiniCRM automaticky vyberie tú šablónu, ktorá produkovala najlepšie ratingy preklikávania.


Automatizácie procesov

Konvertujte svojich odberateľov newsletterov na potenciálnych zákazníkov a uistite sa, že nikdy nezabudnete na dôležitého záujemcu pomocou emailov, SMS a automatizácií pre úlohy.

Zadefinujte automatizácie pre generovanie horúcich obchodných príležitostí. Budovaním profilov svojich potenciálnych zákazníkov im budete môcť zasielať správy šité na mieru.


Detailné štatistiky

Prezrite si počet odoslaných emailov, ratingy otvorenia a preklikávania sa vo vnútri emailu, ako aj zariadenia, (PC, smartphone, tablet) na ktorom bol email otvorený. Tieto štatistiky sú k dispozícii ako súhrnné reporty alebo podľa každého rozposlania oddelene. Výsledky testov A/B sú zobrazené samostatne.

Kliknutím na čísla zobrazené v jednotlivých rozposlaniach získate zoznam zákazníkov, ktorí otvorili newsletter. Môžete filtrovať tých, na ktorých by ste sa mali zamerať (napr: ľudia, ktorí klikli na Vašu ponuku, ale Váš produkt si zatiaľ neobjednali).


Budovanie profilu zákazníka

Aktuálna databáza zákazníkov je jedným z hlavných hodnôt každej spoločnosti. Všetky informácie týkajúce sa marketingu a predaja sú uložené v jednom systéme. MiniCRM uľahčuje ich filtrovanie a zoskupovanie.

Zasielajte upozornenia pre svojich zákazníkov a kontaktujte tých, ktorí klikli vo Vašom predchádzajúcom emaili, ale napriek tomu si ešte neobjednali. Urobte s CRM marketing efektívnejším!

Online fakturácia »